آمبولانس خصوصی
ترانزیت بیماران
خدمات پزشکی و پرستاری
آمبولانس هوایی
اعزام آمبولانس به تمامی نقاط استان تهران

مرکز آمبولانس خصوصی تهران به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل بیمار خدمات پرستاری و پزشکی در محل شما به صورت اختصاصی با پیشرفته ترین امکانات روز می باشد

درخواست آمبولانس
فهرست