آمبولانس خصوصی

شرکت آمبولانس خصوصی تهران با هدف انتقال بیماران به مراکز درمانی تهران بزرگ، کلیه نقاط کشور و کشورهای همسایه به منظور بهره مندی بیماران از برترین سرویس های درمانی تاسیس گردیده است.
پرسنل با تجربه و مجرب این مجموعه، از ابتدا تا انتهای فرآیند بهبودی همراه بیماران گرامی هستند.

فهرست